PY MAKER
group learning of py maker

PY MAKER

KİM İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

 • 8-12 yaşlı uşaqlar
 • Məntiqi təfəkkürünü inkişaf etdirmək istəyənlər
 • Proqramlaşdırma ve elektronika bacarıqlarına yiyələnmək istəyən şagirdlər

Kursun müddəti: 8 ay
Həftədə: 2 saat

Kursa Qeydiyyat
py maker computer work

KURSUN MƏQSƏDİ

 • Şagirdləri gələcəyin peşələrinə hazırlayarkən onlara əsas elektron sxem bilikləri və kodlaşdırma bacarıqlarını eyni vaxtda qazandırmaq üçün istifadə edə biləcəyimiz vasitələrdən biri də PY MAKER proqramıdır. PY MAKER setində olan sensorlarla həm məlumatları qəbul edib ötürməyə, həm də xarici dövrə elementləri və sensorlar əlavə etməklə müxtəlif layihələr hazırlamağa imkan verir. Bu, uşaqlara gündəlik həyatın bir çox sahələrində istifadə olunan elektron cihazların iş prinsiplərini daha yaxşı başa düşməyə imkan verir.
py maker mentor support

TƏLİM PROQRAMI:

 • Kurs PY maker kartı vasitəsi ilə kartın təlimdə necə idarə oluna biləcəyini əhatə edir.
 • Bu kurs dörd moduldan ibarətdir.
 • PY Maker kartının xüsusiyyətləri birinci modulda təqdim edilir.
 • İkinci modulda kartda LED və düymələrin istifadəsi.
 • Üçüncü modulda kartda sensorların istifadəsi və layihə nümunələri.
 • Dördüncü modulda xarici komponentlərin və sensorların karta necə qoşulacağına dair sxemlər və nümunə layihələri var.

TƏDRİS METODU:

 • Müəllim rəhbərliyi ilə nəzəri və praktiki dərslər
 • Tədris qrup üzrə İngilis dilində keçrilir
 • Bununla yanaşı hər kəsin biliyi öyrənmə və götürmə qabiliyyətinə görə fərdi yanaşma prinsipinə əsaslanır
py maker project building
kids learning py maker

SERTİFİKAT:

 • AREA - Azərbaycan Robotexnika Mühəndisliyi Akademiyasının sertifikatı.
View this post on Instagram

A post shared by Mühəndislik | Robotexnika | Programming (@robot.org.az)

Səhifəni paylaş