RoboMonte
lego pets

RoboMonte

KİM İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

 • 4-7 yaşlı uşaqlar
 • Diqqətini gücləndirmək, bədii bacarıqları artırmaq, məntiqi təfəkkürün inkişafına təşviq etmək və özünə inamı inkişaf etdirmək istəyən uşaqlar.
 • Kiçik motorikanı inkişaf etdirmək, robotexnikaya giriş mərhələsinin təməlin möhkəmliyi, qrupda işləmə bacarığının formalaşmasını hədəfləyən uşaqlar.

Kursun müddəti: 8 ay ( 32 saat )

Kursa Qeydiyyat
children with lego

KURSUN MƏQSƏDİ

4-7 yaşda uşaqlar aktiv öyrənmə dövrü yaşayır. Onlar müşahidə edir,əlaqə qurur,kəşf edir və öz bacarıqlarını ortaya çıxardırlar. Oynayaraq öyrənmə bu yaşda çox effektiv olur. Bizim missiyamız uşaqların böyüməsində istifadə edə biləcəyi mühüm həyati bacarıqlarını inkişaf etdirmələrinə köməklik etməkdir.

robomonte lego

Təlim aşağıdakı mövzular üzrə dərslərdən ibarətdir:

Mühəndislik istiqamətləri:

 • Məqsədyönlü innovasiya
 • Yaradıcı və Analitik bacarıqlar
 • Memarlıq Kompüter elmləri
 • Mülki və Maşın mühəndisliyi

Riyazi istiqamətlər:

 • Ədədlər və əməliyyatların hesablanması
 • Məlumatların təhlili
 • Çətin problemlərin həlli
 • Riyazi və məntiqi təfəkkürün inkişafı

TƏDRİS METODU VƏ MATERİALLAR:

Tədris metodu:

 • Tədris qrup üzrə keçrilir.
 • Bununla yanaşı hər uşağın biliyi öyrənmə və götürmə qabiliyyətinə görə fərdi yanaşma prinsipinə əsaslanır.

Materiallar:

 • HIQ Intellegent variety blocks
 • İşıq həssaslığı ilə idarə olunan ağıllı robot.
learning time
painting

SERTİFİKATLAR:

 • AREA - Azərbaycan Robotexnika Mühəndisliyi Akademiyasının sertifikatı.

Səhifəni paylaş