Java Proqramlaşdırma Dili
Java

Java
Proqramlaşdırma Dili

KİM İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

 • 15 yaşdan yuxarı şagirdlər.
 • Tələbələr və yeni peşə sahibi olmaq istəyənlər.
 • İlkin proqramlaşdırma və kodlaşdırma biliklərinə malik olan mütəxəssislər.

Kursun müddəti: 4 ay ( 32 saat )

Həftədə 1 dəfə, 2 saat

Kursa Qeydiyyat
Java coffee

KURSUN MƏQSƏDİ

 • Java proqramlaşdırma təlimini keçməklə tələbələr desktop və mobil applikasiyaların yaradılması, veb saytların yaradılması, idarəedilməsi, optimallaşdırılması üzrə biliklər əldə edəcəklər.
java codes

TƏLİM PROQRAMI:

 • General Concepts of Java
 • Introduction to Java
 • Java syntax and operators
 • Java String and Math
 • Java Conditional Operators
 • Java Loops
 • Java Arrays
 • Java Methods
 • Java OOP concepts
 • Modifiers
 • Encapsulation, Polymorphism, Abstraction
 • Enums
 • Inner and Outer classes
 • Wrapper classes
 • Date and Time API
 • Collections (List, Set, Map)
 • Lambda expressions
 • Exceptions
 • Files
 • PostgreSQL
 • Maven
 • JDBC
 • JPA and Hibernate
 • Spring framework
 • Spring Boot
 • Spring MVC
 • Spring Data
 • Spring Securıty

TƏDRİS METODU VƏ MATERİALLAR:

Tədris metodu:

 • Təlimçi rəhbərliyi ilə nəzəri və praktiki dərslər
 • Tədris qrup üzrə Azərbaycan və İngilis dilində keçrilir
 • Bununla yanaşı, hər kəsin biliyi öyrənmə və götürmə qabiliyyətinə görə fərdi yanaşma prinsipinə əsaslanır

Materiallar:

 • AREA - nın tədris proqramı əsasında tədris edilir
 • Hər bir şagirddə kompüter olması mütləqdir

SERTİFİKATLAR:

 • AREA - Azərbaycan Robotexnika Mühəndisliyi Akademiyasının sertifikatı.

Səhifəni paylaş